Cup-o-Tips Logo
Euro 2024European Championship 2024
Football European Championship 2024 - Germany
 Contest Logo

Group phase

Fri 14.06.2024 - 21:00
Munich Football Arena
ZDF, MagentaTV, ServusTV, SRF 2
Germany flag
Germany
10' 19' 46'E 68' 93'
5 : 1
:
Sat 15.06.2024 - 15:00
Cologne Stadium
RTL, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
1 : 3
:
Switzerland flag
Switzerland
12' 45' 93'
Sat 15.06.2024 - 18:00
Olympiastadion Berlin
ARD, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
Spain flag
Spain
29' 32' 47'
3 : 0
:
Sat 15.06.2024 - 21:00
BVB-Stadion Dortmund
ARD, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
Italy flag
Italy
11' 16'
2 : 1
:
Sun 16.06.2024 - 15:00
Volksparkstadion
RTL, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
1 : 2
:
Sun 16.06.2024 - 18:00
Stuttgart Arena
ZDF, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
1 : 1
:
Sun 16.06.2024 - 21:00
Arena Auf Schalke
ZDF, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
Mon 17.06.2024 - 15:00
Munich Football Arena
RTL, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
Romania flag
Romania
29' 53' 57'
3 : 0
:
Mon 17.06.2024 - 18:00
Frankfurt-Arena
ZDF, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
Mon 17.06.2024 - 21:00
Düsseldorf Arena
ARD, MagentaTV, ServusTV, SRF2
0 : 1
:
France flag
France
38'OG
Tue 18.06.2024 - 18:00
BVB-Stadion Dortmund
RTL, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
Turkey flag
Turkey
25' 65' 97'
3 : 1
:
Tue 18.06.2024 - 21:00
Leipzig Stadium
ARD, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
Portugal flag
Portugal
69'OG 92'
2 : 1
:
Wed 19.06.2024 - 15:00
Volksparkstadion
RTL, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
Croatia flag
Croatia
74' 76'OG
2 : 2
:
Albanien flag
Albanien
11' 95'
Wed 19.06.2024 - 18:00
Stuttgart Arena
ARD, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
Germany flag
Germany
22' 67'
2 : 0
:
Wed 19.06.2024 - 21:00
Cologne Stadium
ARD, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
Thu 20.06.2024 - 15:00
Munich Football Arena
RTL, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
1 : 1
:
Thu 20.06.2024 - 18:00
Frankfurt-Arena
ZDF, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
1 : 1
:
Thu 20.06.2024 - 21:00
Arena Auf Schalke
ZDF, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
Spain flag
Spain
55'OG
1 : 0
:
Fri 21.06.2024 - 15:00
Düsseldorf Arena
RTL, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
1 : 2
:
Ukraine flag
Ukraine
54' 80'
Fri 21.06.2024 - 18:00
Olympiastadion Berlin
ARD, MagentaTV, ServusTV, SRF2
1 : 3
:
Austria flag
Austria
9' 66' 78'E
Fri 21.06.2024 - 21:00
Leipzig Stadium
ARD, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
Sat 22.06.2024 - 15:00
Volksparkstadion
RTL, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
Sat 22.06.2024 - 18:00
BVB-Stadion Dortmund
ZDF, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
0 : 3
:
Portugal flag
Portugal
21' 28'OG 55'
Sat 22.06.2024 - 21:00
Cologne Stadium
ZDF, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
Belgium flag
Belgium
2' 80'
2 : 0
:
Sun 23.06.2024 - 21:00
Frankfurt-Arena
ARD, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
1 : 1
:
Stuttgart Arena
MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
Mon 24.06.2024 - 21:00
Düsseldorf Arena
ZDF, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2Leipzig Stadium
ZDF, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
1 : 1
:
Tue 25.06.2024 - 18:00
BVB-Stadion Dortmund
ZDF, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
1 : 1
:
Olympiastadion Berlin
ZDF, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
2 : 3
:
Austria flag
Austria
6'OG 59' 80'
Tue 25.06.2024 - 21:00
Munich Football Arena
ZDF, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2Cologne Stadium
ZDF, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
Wed 26.06.2024 - 18:00
Frankfurt-Arena
ARD, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
1 : 1
:
Stuttgart Arena
ARD, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
Wed 26.06.2024 - 21:00
Arena Auf Schalke
ARD, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
Georgia flag
Georgia
2' 56'E
2 : 0
:
Volksparkstadion
ARD, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
1 : 2
:
Turkey flag
Turkey
51' 94'

Round of sixteen

Sat 29.06.2024 - 18:00
Olympiastadion Berlin
ARD/ZDF/RTL, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
2 : 0
:
Sat 29.06.2024 - 21:00
BVB-Stadion Dortmund
ARD/ZDF/RTL, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
Germany flag
Germany
53'E 68'
2 : 0
:
Sun 30.06.2024 - 18:00
Arena Auf Schalke
ARD/ZDF/RTL, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
England flag
England
1'OT 95'
2 : 1
:

Overtime
Sun 30.06.2024 - 21:00
Cologne Stadium
ARD/ZDF/RTL, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
Spain flag
Spain
39' 51' 75' 83'
4 : 1
:
Georgia flag
Georgia
17'OG
Mon 01.07.2024 - 18:00
Düsseldorf Arena
ARD/ZDF/RTL, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
France flag
France
85'OG
1 : 0
:
Mon 01.07.2024 - 21:00
Frankfurt-Arena
ARD/ZDF/RTL, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
Portugal flag
Portugal
120'E 121'E 122'E
3 : 0
:

Penalty shootout
Tue 02.07.2024 - 18:00
Munich Football Arena
ARD/ZDF/RTL, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
0 : 3
:
Netherlands flag
Netherlands
20' 83' 93'
Tue 02.07.2024 - 21:00
Leipzig Stadium
ARD/ZDF/RTL, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
1 : 2
:
Turkey flag
Turkey
1' 59'

Quarterfinals

Fri 05.07.2024 - 18:00
Stuttgart Arena
ARD/ZDF/RTL, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
Spain flag
Spain
51' 119'
2 : 1
:
Fri 05.07.2024 - 21:00
Volksparkstadion
ARD/ZDF/RTL, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
Portugal flag
Portugal
121'E 123'E 126'E
3 : 5
:
France flag
France
120'E 125'E 127'E 128'E 129'E

Penalty shootout
Sat 06.07.2024 - 18:00
Düsseldorf Arena
ARD/ZDF/RTL, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
England flag
England
80' 121'E 123'E 125'E 127'E 129'E
6 : 4
:
Switzerland flag
Switzerland
75' 124'E 126'E 128'E

Penalty shootout
Sat 06.07.2024 - 21:00
Olympiastadion Berlin
ARD/ZDF/RTL, MagentaTV, ServusTV/ORF1, SRF2
Netherlands flag
Netherlands
70' 76'OG
2 : 1
:

Semifinal

Tue 09.07.2024 - 21:00
Munich Football Arena
ARD/ZDF, MagentaTV, ServusTV, SRF 2
Spain flag
Spain
21' 25'
2 : 1
:
Wed 10.07.2024 - 21:00
BVB-Stadion Dortmund
ARD/ZDF, MagentaTV, ServusTV, SRF 2
England flag
England
18'E 90'
2 : 1
:

Final

Sun 14.07.2024 - 21:00
Olympiastadion Berlin
ARD, MagentaTV, ServusTV, SRF 2